מוצר תקדימי שפותח  ככלי תכנוני חוצה דיסיפלינות ומחלקות בעיריית תל אביב יפו, עבור מתכננים, קבלנים ועובדי העיריה.

קובץ פרטים סטנדרטיים לתכנון המרחב הציבורי בעיר המאגד את כל מרכיבי התכנון במרחב- ריצופים, קירות, אלמנטים שונים, ריהוט רחוב, מתקנים, מיסעות, מבני ציבור וכד' במטרה לייצר אחידות עיצובית וביצועית ברחבי העיר.

הפרויקט נחל הצלחה רבה ויושם בהמשך גם ברשויות נוספות.

 

התכנון בוצע במסגרת עבודה במשרד ד.מרגלית-ע.מרגלית אדריכלי נוף בע"מ.

 

 

פרטים סטנדרטיים עיריית תל אביב-יפו

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com