רשות נחל הקישון-ייעוץ פרויקטים שונים

בוצע במסגרת עובדה ב ל.שקד בע"מ

יעוץ אדריכלות נוף לרשות נחל הקישון במגוון פרוייקטים שונים.

תכנון מרפסת תצפית, שביל נחל, סקר מינים פולשים, מיצפורים, פרוייקטים נקודתיים וארציים.

 

התכנון בוצע במסגרת ניהול מחלקת נוף במשרד למד שקד בע"מ.

רשות נחל הקישון-ייעוץ
רשות נחל הקישון-ייעוץ

הפרויקט בוצע במסגרת ניהול מחלקת אדירכלות נוף בחברת למד.שקד בע"מ

press to zoom
רשות נחל הקישון-ייעוץ
רשות נחל הקישון-ייעוץ

הפרויקט בוצע במסגרת ניהול מחלקת אדירכלות נוף בחברת למד.שקד בע"מ

press to zoom
רשות נחל הקישון-ייעוץ
רשות נחל הקישון-ייעוץ

הפרויקט בוצע במסגרת ניהול מחלקת אדירכלות נוף בחברת למד.שקד בע"מ

press to zoom