שכונת מגורים-החותרים טירת הכרמל

תכנון מוקדם ומפורט של שכונת החותרים בטירת הכרמל כולל פארק נחל גלים שצ"פים פרטים מנחים למגרשים ורחובות

 

התכנון בוצע במסגרת ניהול מחלקת הנוף במשרד למד שקד בע"מ 

 

 

 

 

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com