שכונת מגורים-החותרים טירת הכרמל

תכנון מוקדם ומפורט של שכונת החותרים בטירת הכרמל כולל פארק נחל גלים שצ"פים פרטים מנחים למגרשים ורחובות

 

התכנון בוצע במסגרת ניהול מחלקת הנוף במשרד למד שקד בע"מ