תב"ע שכונת מגורים באר יעקב

באר יעקב | 

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com