עפולה מרכז עסקים ומסחר

תכנון מרחב עירוני פתוח המאפשר פנאי ובילוי

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com