עפולה מרכז עסקים ומסחר

תכנון מרחב עירוני פתוח המאפשר פנאי ובילוי

v2c
v2c
v4c
v4c
v3c
v3c
עפולה
עפולה