1
1

2
2

1
1

1/2

שכונת שז"ר, אור עקיבא

----------------

מזמין | תדהר

אדריכל | BLK

שיתוף פעולה עם אדריכל נוף עפר מרגלית