1
1

2
2

1
1

1/2

שופ טיים פתח תקוה

----------------

מזמין | הכיכר הלבנה

אדריכל | פריאון ברודנר אדריכלים.