1
1

2
2

5
5

1
1

1/4

סביוני כפר יונה

----------------

מזמין | אפריקה ישראל מגורים

אדריכל | כנען שנהב אדריכלים

שיתוף פעולה עם אדריכל נוף עפר מרגלית.