1/1

משולש אלחנן, תל אביב

----------------

מזמין | ועד פרויקט משולש אלחנן

אדריכל | PEI COBB FREED & PARTNERS  Architects/ והוק אדריכלים נציגם בארץ

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com