1
1

1
1

1/1

משולש אלחנן, תל אביב

----------------

מזמין | ועד פרויקט משולש אלחנן

אדריכל | PEI COBB FREED & PARTNERS  Architects/ והוק אדריכלים נציגם בארץ