2
2

1
1

3
3

2
2

1/5

מטרונית נוה שאנן, חיפה

----------------

מזמין |יפה נוף

במסגרת עבודה בחברת למד שקד