1/2

תת"ל 102- מטרו קו M2

----------------

מזמין |נת"ע

אדריכל תחנות| ארמון אדריכלים ומתכנני ערים

מתכנן הקו | גרונר ד.א.ל

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com