2
2

1
1

2
2

1/2

תת"ל 102- מטרו קו M2

----------------

מזמין |נת"ע

אדריכל תחנות| ארמון אדריכלים ומתכנני ערים

מתכנן הקו | גרונר ד.א.ל