1
1

1
1

1/1

מחיר למשתכן שוהם

----------------

מזמין | אפריקה ישראל מגורים

אדריכל | הוק אדריכלים

שיתוף פעולה עם אדריכל נוף עפר מרגלית.