2
2

3
3

4
4

2
2

1/4

מגדל פרדס ירושלים

----------------

מזמין | פרדס אן בי אס בע"מ

אדריכל | מתי רוזנשטיין אדריכלים