3
3

4
4

1
1

3
3

1/3

הרכבת 72, תל אביב

----------------

מזמין | ישראל קנדה

אדריכל | ישר אדריכלים