3
3

1
1

2
2

3
3

1/4

המאבק על דרך השלום,

תל אביב

----------------

מזמין | אשדר ענב

אדריכל | אורנת שפירא אדריכלים