2
2

1
1

2
2

1/2

הוד השרון מתחמים 3 + 10

----------------

מזמין | עיריית הוד השרון

אדריכל | אליקים אדריכלים

*שיתוף פעולה עם משרד גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף