1/2

הוד השרון מתחמים 3 + 10

----------------

מזמין | עיריית הוד השרון

אדריכל | אליקים אדריכלים

*שיתוף פעולה עם משרד גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com