1
1

2
2

1
1

1/2

דיור להשכרה שוהם

----------------

מזמין | עץ השקד

אדריכל | הוק אדריכלים