2
2

1
1

3
3

2
2

1/3

בית ספר יקנעם

----------------

מזמין |עיריית יקנעם

אדריכל | אליקים אדריכלים

שיתוף פעולה עם אדריכל נוף עפר מרגלית.