2
2

8
8

3
3

2
2

1/10

בית חולים רפאל קרית עתידים

----------------

מזמין | סינופסיס

אדריכל | אריה שאואר אדריכלים.

שיתוף פעולה עם אדריכל נוף עפר מרגלית.