1/10

בית חולים רפאל קרית עתידים

----------------

מזמין | סינופסיס

אדריכל | אריה שאואר אדריכלים.

שיתוף פעולה עם אדריכל נוף עפר מרגלית.

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com