מחלף ראש העין מזרח | נת"י 

שיקום נופי באיזור בניית המחלף, לרבות תכנון קירות פיתוח וניצבי הגשר, טרסות, שיקום צמחיית חורש ונטיעות מרובות לאורך מדרון נחל רבה.

 

הפרויקט תוכנן במסגרת ניהול מחלקת נוף במשרד למד שקד בע"מ.

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com