מעלה אדומים- שצ"פ

הפרויקט תוכנן במסגרת עבודה במשרד ע.מרגלית-ד.מרגלית אדרכלי נוף בע"מ 

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com