top of page

  מסילת העמק | קטע ב'2

תכנון השיקום הנופי בפרויקט מסילת העמק קטע ב' 2.

קטע המתאפיין בהיותו עירוני ואשר עובר בתוך ובסמוך לעיר עפולה.

מרכיבי התכנון כוללים בין היתר גשר גדול מעל נחל עדשים וכביש 60, סוללה אקוסטית מגוננת באזור מרחביה, שביל אופניים מוצל לאורך כביש 71 והטיית נחל חרוד.

מחשבה רבה הושקעה בתכנון הצמחיה שמהווה שער כניסה לעיר עפולה. מטעי זיתים הוכנסו לתכנון כדי לשמר נופים מקומיים וכן שולבה מחיית חורש עשבוניים וגיאופיטים רבים ליצירת מופעים עונתיים מרשימים.

 

התכנון בוצע במסגרת ניהול מחלקת הנוף במשרד למד שקד בע"מ.

bottom of page