פרויקט תחבורתי אורבני

בחינת היתכנות לפרויקט תחבורה ציבורית, לרבות מציאת חלופות לתוואי, חתכי רחוב שונים, פרויקטים משלימים, פיתוח תצפיות, חומרי גמר, ריהוט רחוב ותכנון צמחיה.

פרויקט תחבורתי
פרויקט תחבורתי

הפרויקט תוכנן במסגרת ניהול מחלקת הנוף בחברת למד שקד בע"מ צ'סלר סולומון משרד אדריכלי נוף

פרויקט תחבורתי
פרויקט תחבורתי

הפרויקט תוכנן במסגרת ניהול מחלקת הנוף בחברת למד שקד בע"מ צ'סלר סולומון משרד אדריכלי נוף

פרויקט תחבורתי
פרויקט תחבורתי

הפרויקט תוכנן במסגרת ניהול מחלקת הנוף בחברת למד שקד בע"מ צ'סלר סולומון משרד אדריכלי נוף

פרויקט תחבורתי
פרויקט תחבורתי

הפרויקט תוכנן במסגרת ניהול מחלקת הנוף בחברת למד שקד בע"מ צ'סלר סולומון משרד אדריכלי נוף

פרויקט תחבורתי
פרויקט תחבורתי

הפרויקט תוכנן במסגרת ניהול מחלקת הנוף בחברת למד שקד בע"מ צ'סלר סולומון משרד אדריכלי נוף

פרויקט תחבורתי
פרויקט תחבורתי

הפרויקט תוכנן במסגרת ניהול מחלקת הנוף בחברת למד שקד בע"מ צ'סלר סולומון משרד אדריכלי נוף