תכניות מתאר לישובים הדרוזיים ברמה"ג – מג'דל שמס, מסעדה, עין קיניה

----------------

מזמין | מנהל התכנון

*שיתוף פעולה עם משרד גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com