תוכניות מתאר
תוכניות מתאר

תוכניות מתאר
תוכניות מתאר

1/1

תכניות מתאר לישובים הדרוזיים ברמה"ג – מג'דל שמס, מסעדה, עין קיניה

----------------

מזמין | מנהל התכנון

*שיתוף פעולה עם משרד גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף