מינהל התכנון- ייעוץ נופי לצוות מלווה תמ"א 31/א'

מנהל התכנון

20171114_120326
20171114_120326
20171114_111626
20171114_111626
20171114_123915
20171114_123915