1/2

שופ טיים פתח תקוה

----------------

מזמין | הכיכר הלבנה

אדריכל | פריאון ברודנר אדריכלים.

צ'סלר סולומון אדריכלות נוף | טלפון: 09-9566069 | מייל: shiri@chesler-solomon.com

2