2
2

2
2

1/1

מגדלי אפקה- קהילת פוזנא, תל אביב

----------------

מזמין | קבוצת גבאי

אדריכל | כנען שנהב אדריכלים

שיתוף פעולה עם אדריכל נוף עפר מרגלית